Banner Mijn Loopbaan
 

Actueel: check nieuwe vragen en antwoorden

Bekijk ze hier
 

Veelgestelde vragen door werkgeversKan ik als werkgever de loonsverhoging van een medewerker ook tegenhouden?

Als uw werknemer een stap naar de volgende trede in de loongroep wil maken dan kan dat op de volgende wijze:

1. De overgang naar de volgende trede in de loongroep vindt tot en met de middelste trede van de loongroep plaats op basis van de volgende systematiek

  • a. in oneven jaren (2017, 2019, etc.) automatisch, waarbij de beoordeling geen effect heeft op de stijging naar een volgende trede in de loongroep
  • b. in even jaren op basis (2018) van beoordeling

2. Na de middelste trede van de loongroep vindt dit plaats op basis van een jaarlijkse beoordeling.

U beoordeelt uw werknemer aan de hand van de volgende 5 of 6 criteria:

  1. vakbekwaamheid
  2. productiviteit
  3. samenwerking collega’s/leidinggevenden en klanten
  4. kwaliteit van het werk
  5. inzet
  6. leidinggeven (indien van toepassing) 

Uw werknemer kan zeer goed, goed, voldoende of onvoldoende gefunctioneerd hebben. Indien een werknemer voldoende of onvoldoende heeft gefunctioneerd, dan wordt geen loontrede toegekend.


Zijn beoordelingsgesprekken verplicht?

Leg de gesprekken goed vast en onderbouw het zeer goed, goed, voldoende of onvoldoende presteren. Een goed onderbouwd dossier helpt ook in geval van conflicten. Een eventuele overgang naar een volgende trede vindt plaats met ingang van week 25. Houdt u geen beoordelingsgesprekken, of vinden ze niet tijdig plaats, dan heeft de werknemer tot aan het maximum van zijn loonschaal, automatisch recht op een volgende trede. Bekijk de leidraad beoordelen werknemers en het beoordelingsformulier. Let op: Beoordelingsgesprekken vinden alleen plaats met medewerkers die minimaal zes maanden in dienst zijn. Indien een werknemer nog geen 6 maanden in dienst is bij de werkgever, kan de beoordeling, danwel de overgang naar een volgende trede per week 25 achterwege blijven.

Kan ik een jaarcontract verlengen met een andere functie?

Het jaarcontract van een allround schilder loopt op 1 september 2017 af. Het bedrijf wil deze werknemer weer in dienst nemen, maar gezien zijn eerdere functioneren als schilder 2, een loongroep lager dus. Kan deze werknemer in de lagere loongroep worden geplaatst? Dus met een lager loon vergeleken met het vorige, tijdelijke contract? Het contract is afgelopen en er wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten. De inhoud van die nieuwe arbeidsovereenkomst wordt bepaald door wat werkgever en werknemer dan afspreken. Dat kan dus ook een andere functie met bijbehorende beloning zijn.

De werknemer van wie het dienstverband eindigt en die binnen 6 maanden terugkeert bij zijn laatste werkgever, ontvangt bij terugkeer in dezelfde functie een loon dat minimaal even hoog is als toen zijn dienstverband eindigde, inclusief eventuele fuwatoeslag. Daarnaast wordt de systematiek van toekenning van tredes ongewijzigd voortgezet. 

 


Werknemer die terugkeert bij de 'oude' werkgever?

De werknemer van wie het dienstverband eindigt en die binnen 6 maanden terugkeert bij zijn laatste werkgever in dezelfde functie, ontvangt bij terugkeer een loon dat minimaal even hoog is als toen zijn dienstverband eindigde, inclusief eventuele fuwatoeslag. Gaat de werknemer een andere functie vervullen dan worden hierover nieuwe afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer.

 


Hogere beloning bij vervanging?

De werknemer die langer dan één loontijdvak (een loontijdvak = 4-weken of een maand) een hogere functie uitvoert, ontvangt een loon dat hoort bij deze hogere functie op basis van een horizontale inschaling in de bijbehorende hogere loongroep (dezelfde trede als in de oorspronkelijke loongroep). Dit loon geldt voor de duur van de vervanging en met ingang van het tweede loontijdvak. 

Stel een allround schilder vervangt de calculator die ziek is. De calculator komt na 7 maanden weer terug. De allround schilder zit in functiegroep 5 en loongroep 5 en verdient op 1 januari 2018 € 19,06. De calculator zit in functiegroep 7. Uitgaande van een horizontale inschaling komt hij uit op € 21,51. 


Welke rol speelt de winterstop?

Het komt veel voor dat werknemers maar een deel van het jaar werken. Meestal van april tot november. Deze werknemers hoeven dan nooit beoordeeld te worden en gaan dan ook niet omhoog. Zijn de cao-partijen zich hiervan bewust? 
Ja, partijen zijn zich hiervan bewust, maar ook bedrijven met winterwerkloosheid moeten naar bevind van zaken handelen. Als een werknemer altijd terugkeert bij dezelfde werkgever, zal er ook voldoende informatie zijn om het functioneren te beoordelen. Maar de werkgever is dat niet verplicht volgens de cao.

Hoe past winkelpersoneel in het functie- en loongebouw?

Er is geen voorbeeldfunctie voor ‘winkelpersoneel’. Deze dient u dus zelf op te stellen. OnderhoudNL kan leden helpen bij een functiebeschrijving. U hoeft winkelpersoneel ook niet in te delen in het loongebouw. 


Loontrede erbij bij langdurig ziekteverzuim?

Een werknemer is langer dan 1 jaar ziek, in week 25 kan geen beoordeling plaatsvinden. Krijgt de werknemer er dan wel een loontrede bij?

Bij langdurig ziekteverzuim en beoordeling spelen twee zaken:

  1. de werknemer is op het moment van beoordeling ziek: de beoordeling kan uitgesteld worden tot de werknemer weer beter is en hij 6 maanden heeft gewerkt, zodat hij beoordeeld kan worden. Een eventuele trede gaat in de eerst volgende periode na de beoordeling.
  2. de werknemer heeft de beoordelingsperiode niet gewerkt: als een redelijke periode wel is gewerkt, dan kan ook worden beoordeeld. De richtlijn is dat als iemand langer dan 6 maanden ziek is, de beoordeling eventueel kan worden opgeschort.

Wanneer kan ik gebruikmaken van een aanloopschaal?

De aanloopschaal is bedoeld voor de werknemer die nog niet over de benodigde vaardigheden en/of competenties beschikt die nodig zijn voor de functie die op termijn vervult zal worden. Als de werknemer beschikt over de benodigde vaardigheden en/of competenties dan stroomt de werknemer door naar minimaal de eerste trede van zijn loongroep. 


Hoe deel ik een leerling-werknemer in?

De leerling-werknemer wordt ingedeeld aan de hand van het niveau van de opleiding: niveau 1 (Assistent schilder, niveau 2 (Schilder) of niveau 3 (Gezel). Hiervoor geldt een apart loongebouw. De leerling die nieuw instroomt in de opleiding wordt ingeschaald op de laagste trede van de leerling-schalen.


  


Wat verandert er voor mij?

Wat betekent het voor mij? Wanneer krijg ik een hoger loon? Waarop word ik beoordeeld? Wat gebeurt er als ik van werkgever wissel? vragen en antwoorden

 

Voor werknemers:
Weten waar je staat

Het functiegebouw kent zeven functiefamilies met in totaal 36 functies. Je wordt ingedeeld in het functiegebouw op basis van wat je doet en hoe je het doet. Elke functie hoort bij een functiegroep. Die functiegroep krijgt een plek in het loongebouw. Ontdek in 4 stappen waar je staat!

start