Banner Mijn Loopbaan
 

Actueel: check nieuwe vragen en antwoorden

Bekijk ze hier
 

Veelgestelde vragen door werknemersWanneer krijg ik een plek in het functie- en loongebouw?

Dat is afhankelijk van de afspraken die je werkgever met jou maakt. Zeker is dat uiterlijk 1 april 2013 de nieuwe structuur bij alle bedrijven van kracht is.

Wat verandert er voor mij?

Het is mogelijk dat je een nieuwe functie(beschrijving) krijgt. Qua salaris blijf je minimaal op je huidige niveau. Eventuele toekomstige loonsverhogingen zijn afhankelijk van de beoordeling van jouw functioneren door je werkgever.

Waarop word ik beoordeeld?

Je beoordeling is afhankelijk van hoe je scoort – uitstekend, voldoende of matig - op vijf of zes punten:
  • vakbekwaamheid
  • productiviteit
  • samenwerking
  • kostenbewustzijn
  • arbo, veiligheid en milieu
  • leidinggeven (indien van toepassing)

Kan ik er als werknemer ook financieel op achteruit gaan?

Nee. Werkgevers en de vakbonden hebben met elkaar afgesproken dat de huidige werknemers er per definitie niet op achteruit gaan. Ongeacht alle loongroepen en loontreden die er nu voor alle functies zijn vastgesteld.

Hoe en wanneer krijg ik een hoger salaris?

Het functie- en loongebouw bestaat uit negen loongroepen. Elke loongroep heeft een middentrede qua uurloon. Tot dit midden geldt: het ene jaar kom je automatisch in een hogere loontrede terecht. Het jaar erop gebeurt dat alleen maar vanaf een beoordeling ‘voldoende’. Kom je uiteindelijk in de middentrede van het uurloon uit, dan komt iedere loonsverhoging daarna tot stand als je volgens de werkgever ten minste ‘voldoende’ presteert.

Krijg ik nu meer doorgroeimogelijkheden?

Doorgroeimogelijkheden zijn niet alleen afhankelijk van je eigen capaciteiten, maar ook van de mogelijkheden binnen het bedrijf waar je werkzaam bent. 

Waarom staan van de vakbonden achter het nieuwe functie- en loongebouw?

De bonden zien meerdere voordelen voor werknemers:
  1. Er komen meerdere functies in voor, bijvoorbeeld bij de functiefamilie Schilders. Zo ontstaat er een loopbaan. En kun je meer verdienen. 
  2. Je kunt ook groeien in loon als je er voor kiest om toch in één functie langer te blijven werken. Wil je schilder blijven en geen allround schilder worden, dan kun je toch een trede in de loongroep er bij krijgen. 
  3. Het is duidelijker wat er van je wordt verwacht, en welke werkzaamheden je niet hoeft te doen. De uitgebreide functieomschrijvingen geven dat weer. 
  4. Je kunt als werknemer met de functionerings- en beoordelingsgesprekken groeien in je werk, leren en zaken bespreken die anders wellicht onbesproken blijven. Je kunt gericht opleidingen gaan volgen. 
Al met al zijn dit enkele voorbeelden waarvan de vakbonden vinden dat het nieuwe functie- en loongebouw ook in het belang van de werknemer is. De sector is verrijkt met modern personeelsbeleid.

Verandert er ook iets aan mijn pensioen, vakantiedagen of andere arbeidsvoorwaarden?

Nee.

Waar kan ik terecht als ik het niet eens ben met mijn inschaling?

Werknemers die het niet eens zijn met hun werkgever over zaken die te maken hebben met het functie- en loongebouw kunnen bezwaar maken bij de Geschillencommissie. Bekijk het reglement.

Rol winterstop?

Ik ben meestal in de winter - van november tot april - werkloos en kan dan niet worden beoordeeld. Wat betekent dit voor een eventuele loonsverhoging? 
Ook bedrijven met winterwerkloosheid moeten naar bevind van zaken handelen. Als je als werknemer altijd terugkeert bij dezelfde werkgever, zal er ook voldoende informatie zijn om jouw functioneren te beoordelen.


Promotie naar hogere functie?

Schuif ik als werknemer bij promotie naar een hogere functie horizontaal door naar de rechter kolom of kan/mag de werkgever een salaris zoeken dat dichtbij het “oude” salaris ligt, dus diagonaal naar beneden?
Ja. Bij promotie naar een hogere functiegroep volgt inschaling op een trede die dichtbij het ‘oude’ salaris ligt, maar er nooit onder. Dat kan dus diagonaal naar beneden zijn, zodat je als werknemer weer kan groeien. 


Wanneer ben je een vakvolwassen werknemer?

Als werknemer ben je vakvolwassen na het behalen van je diploma, als je voldoende ervaringsjaren hebt (± 2 jaar) en de functie in de volle breedte uitvoert.


Onbelaste vergoeding bij loon optellen?

Ik ben werkzaam als schilder en heb mijn loon en prestatieloon maar ik krijg ook een onbelaste vergoeding. Als mijn onbelaste vergoeding bij het loon wordt opgeteld in de nieuwe regeling, scheelt dat een loontrede voor mij. Mag dat? 

Nee. Een onbelaste vergoeding is bedoeld voor onkosten en is geen loon. Vergoedingen voor onkosten worden niet meegenomen in het loon voor de bepaling van de trede in het loongebouw. Ook na indeling in het nieuwe functie- en loongebouw zal uw werkgever de onbelaste vergoeding gewoon naast uw loon moeten blijven betalen. Dat is namelijk een afspraak die u met uw werkgever heeft, die door het nieuwe functie- en loongebouw niet verandert.


Hoe worden overwerkvergoedingen berekend?

Onder de ‘oude’ cao werden vergoedingen voor overwerk, consignatie, verschoven uren en ploegendienst berekend over het grondslaguurloon, dus niet over de prestatietoeslag. Hoe gaat dit na invoering van het nieuwe functie- en loongebouw?

De vergoedingen voor overwerk, verschoven uren, consignatiedienst en ploegendienst worden na invoering van de nieuwe functie- en loonstructuur op 1 april 2013 berekend over het feitelijke uurloon, tenzij dit hoger is dan het midden van de schaal. In dat geval geldt het midden van de schaal van de betreffende loongroep. 


Hoe past winkelpersoneel in het functie- en loongebouw?

Winkelpersoneel is moeilijk in te passen in het nieuwe loongebouw. Vooralsnog blijft winkelpersoneel daarom buiten het nieuwe functie- en loongebouw en worden zij niet ingedeeld. Cao-partijen komen hier na de zomer van 2013, als er een akkoord is voor een nieuwe cao, hierop terug.

Wanneer een fuwatoeslag?

Ik ben constructieschilder en had bij invoering op 1 april 2013 een uurloon van € 16,16. Mijn werkgever heeft mij ingedeeld in loongroep 3, trede 4, uurloon € 14,71 en een fuwatoeslag tot € 16,16. Klopt dat wel?  Nee, dat klopt niet. Een fuwatoeslag is pas aan de orde als uw oude uurloon hoger is dan het uurloon van de hoogste trede. In uw geval moet u nog worden ingepast op loontrede 8 met een uurloon van € 16,40.

 


  


Wat verandert er voor mij?

Wat betekent het voor mij? Wanneer krijg ik een hoger loon? Waarop word ik beoordeeld? Wat gebeurt er als ik van werkgever wissel? vragen en antwoorden

 

Voor werknemers:
Weten waar je staat

Het functiegebouw kent zeven functiefamilies met in totaal 36 functies. Je wordt ingedeeld in het functiegebouw op basis van wat je doet en hoe je het doet. Elke functie hoort bij een functiegroep. Die functiegroep krijgt een plek in het loongebouw. Ontdek in 4 stappen waar je staat!

start