Banner Mijn Loopbaan
 

Actueel: check nieuwe vragen en antwoorden

Bekijk ze hier
 

Gespreksstof voor in de keet

Cathrin van der Werf

Van der Werf Vastgoedonderhoud is al gewend om te werken met functieprofielen en houdt jaarlijks functioneringsgesprekken. “De medewerkers weten dus wat er van hen verwacht wordt”, zegt Cathrin van der Werf die zich inmiddels heeft verdiept in het nieuwe functie- en loongebouw.
 

Het bedrijf heeft recent de vergelijking gemaakt tussen de nieuwe en de huidige functies om de medewerkers in te delen. “Veruit de meeste vaklieden krijgen een plek op de hoogste trede binnen hun functiegroep, vaak met een kleine persoonlijke toeslag. Dat tempert de groeiverwachting wel, tenzij mensen voor een hogere functie in aanmerking komen. Het zou vaklieden kunnen stimuleren om door middel van scholing door te groeien naar een hogere functie. De geuite wens om “een beetje meer te verdienen”, zit er dus voor de meeste medewerkers niet in.” Cathrin ziet in het nieuwe functie- en loongebouw wel een bevestiging dat het bedrijf haar medewerkers geen cent tekort heeft gedaan.
 

Juiste volgorde
Van der Werf wil de introductie van het nieuwe functie- en loongebouw in de juiste volgorde doen. “Na ons managementteam gaan we de teamleiders uitleg geven. Zij moeten het systeem kennen, de achtergrond begrijpen en het overzicht hebben, want in de keet zal dit zeker aan de orde komen. En in de keet is de teamleider “de baas”. In de loop van januari / februari gaan we om de tafel voor de indelingsgesprekken. Dat combineren we dan met de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Daarna zijn we er klaar voor om met het systeem te gaan werken.”
 

Effect op kantoor
“De automatisering vind ik een belangrijk aspect. Het nieuwe functie- en loongebouw heeft natuurlijk een direct effect op de administratiesystemen”, zegt Cathrin van der Werf. Net zoals bij Van der Werf Vastgoedonderhoud moeten werkgevers zowel in de project- als in de personeelsadministratie aanpassingen verwerken. “Het is vergelijkbaar met de kopie van het identiteitsbewijs en het arbeidscontract; die bewaren we inmiddels digitaal. Straks is het zaak om ook de juiste functiebenaming, de loongroep en trede in te voeren. Vanuit de bedrijfssoftware moet er een directe koppeling zijn naar de salarisadministratie. Voorkomen moet worden dat gegevens meerdere keren opnieuw moeten worden ingevoerd. Ik hoop en verwacht dat de software hierop wordt aangepast. Een mooie uitdaging voor de ketenpartners.”

Wat verandert er voor mij?

Wat betekent het voor mij? Wanneer krijg ik een hoger loon? Waarop word ik beoordeeld? Wat gebeurt er als ik van werkgever wissel? vragen en antwoorden

 

Voor werknemers:
Weten waar je staat

Het functiegebouw kent zeven functiefamilies met in totaal 36 functies. Je wordt ingedeeld in het functiegebouw op basis van wat je doet en hoe je het doet. Elke functie hoort bij een functiegroep. Die functiegroep krijgt een plek in het loongebouw. Ontdek in 4 stappen waar je staat!

start