Banner Mijn Loopbaan
 

Actueel: check nieuwe vragen en antwoorden

Bekijk ze hier
 

Garantieregelingen

De overgang naar het functie- en loongebouw biedt werknemers een aantal garanties. Vijf garantieregelingen zijn van kracht:
 

Garantieregeling behoud loon (bij overgang per 1 april 2013)
Bij indeling in de nieuwe functie per 1 april 2013 gaan de werknemers er niet in loon op achteruit. Daarbij gaat het om het loon inclusief vaste toeslagen: diplomatoeslag, voorliedentoeslag, uitvoerderstoeslag en vaste prestatietoeslag. Is het ‘oude’ loon hoger dan de hoogste trede van de betreffende loongroep, dan wordt de werknemer ingedeeld op de hoogste trede. Voor het meerdere ontvangt hij een toeslag. Deze wordt fuwatoeslag genoemd. Deze toeslag gaat mee met de eventuele loonsverhogingen die in de cao worden afgesproken (loonindex).
 

Garantieregeling opnieuw in dienst (na 1 april 2013)
Werknemers die op 1 april 2013 werkloos zijn vanuit een dienstverband binnen de sector. Als zij onder het nieuwe functie- en loongebouw weer gaan werken, hebben ze recht op inschaling op een trede die gelijk is aan het ‘oude’ garantie-uurloon.
 

Garantieregeling wisseling van werkgever
Werknemers die wisselen van werkgever. Werknemers krijgen 1 ervaringsjaar (een trede in de loongroep) voor elke twee jaar dat ze in de bedrijfstak hebben gewerkt. Vakvolwassen werknemers die op 16 juli 2012 werkzaam waren in de bedrijfstak hebben 5 ervaringsjaren. Ze worden ingedeeld in het midden van de loongroep. Voor de schilder is dat loongroep 4. Het midden van die schaal is gelijk aan het ‘oude’ garantie-uurloon.
 

Garantieregeling leerling werknemer (voor 16 juli 2012)
Een leerling werknemer die in het schooljaar 2011-2012 of eerder aan de opleiding is begonnen, houdt het loon dat voor hem gold voor 16 juli 2012. Hij wordt wel in de nieuwe leerlingschalen ingedeeld. Het verschil ontvangt hij in de vorm van een fuwatoeslag. De fuwatoeslag loopt hij in als hij in de loongroep naar een hogere trede gaat. De fuwatoeslag wordt verhoogd met de eventuele loonsverhoging die in de cao wordt afgesproken.

Garantieregeling terugkeer bij eigen werkgever
De werknemer van wie het dienstverband eindigt en die binnen 6 maanden terugkeert bij zijn laatste werkgever, ontvangt bij terugkeer een loon dat minimaal even hoog is als toen zijn dienstverband eindigde, inclusief eventuele fuwatoeslag.

 Wat verandert er voor mij?

Wat betekent het voor mij? Wanneer krijg ik een hoger loon? Waarop word ik beoordeeld? Wat gebeurt er als ik van werkgever wissel? vragen en antwoorden

 

Voor werknemers:
Weten waar je staat

Het functiegebouw kent zeven functiefamilies met in totaal 36 functies. Je wordt ingedeeld in het functiegebouw op basis van wat je doet en hoe je het doet. Elke functie hoort bij een functiegroep. Die functiegroep krijgt een plek in het loongebouw. Ontdek in 4 stappen waar je staat!

start