Banner Mijn Loopbaan
 

Actueel: check nieuwe vragen en antwoorden

Bekijk ze hier
 

Stappenplan

Het nieuwe functie- en loongebouw is sinds 1 april 2013 van kracht voor de gehele schilders- en onderhoudsbranche. Heeft u het al ingevoerd? Bekijk de stappen.

Stap 1

 • Verdiep u in de materie. Bekijk de info op deze site en in het handboek.
 • Breng de werkzaamheden per medewerker in kaart.
 • Vergelijk uw inventarisatie met de voorbeeldfuncties en deel uw medewerkers in in een functie. 
  Let op: Past de inventarisatie van werkzaamheden niet in een voorbeeldfunctie dan beschrijft u zelf een bedrijfsspecifieke functie. Deze bevat alle benodigde informatie om tot een verantwoorde indeling te komen. U vergelijkt de zwaarste elementen van de bedrijfsspecifieke functie (organisatiecontext, resultaatgebieden, verantwoordelijkheid, deskundigheid) met de voorbeeldfuncties. Op basis van die vergelijking doet u een voorstel voor indeling van de bedrijfsspecifieke functie in een functiegroep. Dit voorstel legt u voor aan de invoeringscommissie van cao-partijen. Die deelt de bedrijfsspecifieke functie vervolgens in een functiegroep in.
 • Bij elke functie hoort een functiegroep die weer correspondeert met een loongroep. Stel het loon vast dat de medewerker nu ontvangt, dat wil zeggen inclusief alle vaste toeslagen, zoals diploma-, voorlieden-, uitvoerders- en de vaste prestatietoeslag. U bepaalt op welke trede binnen de loongroep uw werknemer wordt ingedeeld. 
 • Kondig de introductie binnen uw bedrijf aan. Dat kan individueel per medewerker, maar ook tijdens een plenaire bijeenkomst voor alle werknemers. In beide gevallen geldt: communiceer duidelijk de route en de planning. Maak gebruik van de kant-en-klare voorbeeldtekst en power pointpresentatie.
 • Stel vast welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd in uw financiële en projectadministratie, wie dat gaat doen en wanneer.

 Stap 2

 • Nodig uw medewerker uit voor een individueel gesprek. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief gebruiken. Let op: breng uw werknemer op tijd op de hoogte van het aanstaande indelingsgesprek.

 Stap 3

 • Ga met elkaar om tafel.
 • Zorg dat uw financiële en projectadministratie op tijd klaar is.

 Stap 4

 • Bevestig de gemaakte afspraken. Maak gebruik van de voorbeeldbrief en print het op uw eigen briefpapier. Werkgevers en werknemers die het niet eens zijn met elkaar over zaken die te maken hebben met het functie- en loongebouw kunnen bezwaar maken bij de Geschillencommissie.
 • Verwerk de gemaakte afspraken in uw administratiesysteem.
 • Plan vanaf nu jaarlijks in april of mei een beoordelingsgesprek per medewerker. Uiterlijk in week 25 moeten de uitkomsten van de beoordeling in de loontreden zijn verwerkt. Leg de gesprekken goed vast en onderbouw het uitstekend, voldoende of matig presteren. Voert u geen beoordelingsgesprek, dan maakt uw medewerker automatisch in week 25 een stap naar de volgende trede. Let op: Beoordelingsgesprekken vinden alleen plaats met medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn.

 Wat verandert er voor mij?

Wat betekent het voor mij? Wanneer krijg ik een hoger loon? Waarop word ik beoordeeld? Wat gebeurt er als ik van werkgever wissel? vragen en antwoorden

 

Voor werknemers:
Weten waar je staat

Het functiegebouw kent zeven functiefamilies met in totaal 36 functies. Je wordt ingedeeld in het functiegebouw op basis van wat je doet en hoe je het doet. Elke functie hoort bij een functiegroep. Die functiegroep krijgt een plek in het loongebouw. Ontdek in 4 stappen waar je staat!

start